W tej tabeli znajdują się odsyłacze do stron BioCentrum Edukacji Naukowej, Biologii Molekularnej W Internecie oraz strony Volvox.
Odsyłacze do stron SFN, BMWI i Volvox:
BioCentrum Edukacji Naukowej:
SFN

Volvox:
Volvox
W tej tabeli znajdujš się: tabela z odsyłaczami do stron serwisu i tabela z treścią wybranej strony.
W tej tabeli znajduje się treść wybranej strony.
Treść:

Strona główna

 
Fundacja BioEdukacji ma na celu popularyzację współczesnej biologii w społeczeństwie polskim oraz edukację biologiczną.

Chcemy poprawiać stan wiedzy o współczesnych osiągnięciach biologii i pokazywać, jak wpływają one na nasze życie. Chcemy też poprawić wizerunek nauki i naukowców w społeczeństwie polskim. Te zadania realizujemy organizując BioCentrum Edukacji Naukowej.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, dla których ważne są sprawy nauki i nauczania do współpracy i wsparcia finansowego Fundacji BioEdukacji.

Nr konta Fundacji BioEdukacji:Fundacja BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej poszukują nowych współpracowników - studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Jeżeli pasjonujesz się biologią i chcesz tę pasję przekazać innym, zapraszamy - dołącz do nas! Więcej